Відбувся тренінг «Інструменти Іntel по створенню освітньої політики»

17 грудня 2015 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського відбувся тренінг «Інструменти Іntel по створенню освітньої політики». Його учасниками стали науково-методичні працівники ПОІППО, які працювали над створенням «Білої книги освіти Полтавщини», займаються питаннями розвитку освіти, інформатизацією навчальних закладів, підвищенням кваліфікації педагогічних працівників.

Під керівництвом директора ГО «Центр розвитку бізнес-технологій», організації, що адмініструє освітні програми Intel Teach Ukraine, Володимира Іванова, присутні ознайомилась із підходами та рекомендаціями, за домомогою якихІntelпрагне підтримати процес створення та розвитку ІКТ-політики та трансформацію системи освіти вцілому, опанувалиІнструментарій трансформації ІКТ-політики в освіті Корпорації Intel (Intel® Education Transformation Policy Tool).

tren4
tren1

Даний інструментарій являє собою чотирифазну модель розробки політики, збагачену тематичними колекціями матеріалів та ресурсів, серед яких шаблони документів, звіти, приклади найбільш успішних практик, відео, а також рекомендації щодо її реалізації у послідовних циклах прогнозування, розробки, впровадження, оцінювання та коригування.

Він має позитивні риси, серед яких:

— чітка і зрозуміла модель формування політики та покрокові інструкції щодо її реалізації.

—Системний підхід до трансформації системи освіти, що реалізується у семи взаємопов’язаних компонентах: лідерство: управління навчальним закладом; навчальні програми і система оцінювання навчальних досягнень учнів; професійний розвиток учителів; ІКТ; Дослідження і оцінювання; ресурсне забезпечення.

— наявність бібліотеки ресурсів на підтримку розробки, реалізації та удосконалення освітньої політики з більш ніж двадцяти країн світу та можливість додавати власні ресурси: плану розвитку, кошториси, плани проведення моніторингу тощо.

— прозорість організації групової взаємодії та комунікації при опрацюванні документів.

tren3
tren5

Учасники тренінгу відзначили, що Intel® Education Transformation Policy Tool — це гарний методологічний інструментарій, який може бути використаний експертами для розвитку власних навичок і розробки елементів освітньої політики.

Володимир Іванов висловив готовність надавати консультаційну допомогу та технічну підтримку щодо використання інноваційної розробки корпорації Intel.

Темі використання інструментарію Intel присвячено досить багато очних і мережевих зустрічей. Одна з них – вебінар, проведений 26 листопада 2015 року директором освітніх програм Intel в Україні та країнах СНД Тетяною Нанаєвою:

 

Добавить комментарий