Ресурсы

В новом, доработанном «Руководстве по трансформации ИКТ-политики в образовании» Intel® собраны советы международной группы экспертов в помощь лидерам по формированию политики в области образовательных трансформаций.

Руководство по трансформации ИКТ-политики в образовании создано, чтобы с помощью четырехфазной модели разработки политики помочь тем, кто формирует политику (policymakers). Эти фазы включают: очерчивание видения, разработку стратегического плана, реализацию инициатив, оценивание и корректировку инициатив для воплощения видения.

Руководство доступно в русской, украинской и английской версиях по следующим ссылкам:

http://edutransform.org/file/Intel_Education_Transformation_Policy_Guide_Rus.pdf
(русская версия)

http://edutransform.org/file/Intel_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf
(украинская версия)

http://edutransform.org/file/IntelEducationTransformationPolicyGuide_Eng.PDF
(английская версия)


Георгій Касьянов «Освітня система України 1990-2014: Аналітичний огляд»

В брошурі представлено загальний огляд освітньої системи України та освновних проблем освітньго сектору. Розглянуто структуру освіти, систему управління та фінансування, проаналізовано питання рівного доступу до якісної освіти,  проблеми кадрів, оплати праці, розвитку матеріальної бази та інфрастуктури.

http://iro.org.ua/uploads/148x200_Research-Block_v3.pdf


Середня освіта в Україні: думка вчителів та батьків

Інформація підготовлена за результатами національного опитування
вчителів (499 респондентів) та батьків (1001 респондент), проведеного з 5 по 20 червня 2015 р.Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” за національною вибіркою в м. Києві та 15 областях України.

http://iro.org.ua/uploads/Батьки_(1).pdf

http://iro.org.ua/uploads/Вчителі.pdf

http://iro.org.ua/uploads/Директори.pdf


Академічна культура українського студентства

Результати дослідження фактичного стану та факторів, які визначають академічну культуру студентів вишів і формують ставлення до проявів академічного шахрайства, зокрема,  плагіату, списування, придбання оцінок за гроші або послуги.

 http://iro.org.ua/uploads/Матеріали_для_ознайомлення_за_результатами_проекту_№491691.pdf


Освітній сектор України 1990-2014 / Г. Касьянов

Дослідження системи освіти України та найголовніших проблем сектору. Розділи І та ІІ присвячені структурі, управлінню та фінансуванню освіти. Розділи ІІІ — VII — опису різних секторів системи: від дошкільної до вищої освіти та докторантури. У Розділі VIII підсумовуються основні проблеми та окреслюються можливі «зони впливу» для їх вирішення.

http://iro.org.ua/uploads/G._Kasianov_Ukraine_Education_Sector_Overview_.pdf
(текст доступний англійською мовою)

Таблиця 1.
http://iro.org.ua/uploads/WB_report_table_1.pdf
Таблиця 2-3
http://iro.org.ua/uploads/WB_report_tables_2_-3_.pdf


Навчальне книговидання в Україні: пропозиції змін

У цій аналітичні записці розглянуто систему навчального книговидання в Україні. Проаналізовано причини неефективності цієї системи – через розгляд функцій її складових: інститутів та груп інтересу і впливу.

Аналітична записка «Навчальне книговидання в Україні: пропозиції змін», doc


Шкільні фонди: особливості створення та використання. Звіт за результатами опитування батьків школярів

Шкільні фонди аналітичний звіт березень 2014, pdf


Державне фінансування підготовки кадрів у вищій освіті: досвід та виклики

У даному дослідженні фахівці Центру дослідження суспільства проаналізували систему державного замовлення в Україні. Зокрема, досліджено законодаву базу та реалізацію правових норм на практиці, проаналізовано недоліки системи фінансування підготовки кадрів в Україні, тенденції та зміни у структурі державних витрат на підготовку кадрів, вивчено практики фінансування підготовки кадрів у інших країнах та запропонувано ряд ідей щодо формування альтернативної існуючій системі держаного замовлення моделі.

http://iro.org.ua/uploads/Report_CSR_finance_HEI.pdf


Реформа вищої освіти: держава, суспільство та університети перед новими викликами часу

Про сприйняття реформи вищої освіти та перспективи для регіональних універститетів у світлі прийняття нового закону “Про вищу освіту” йдеться у статті Вікторії Венгерської*. Автор детально зупиняється на положеннях Закону, які викликали найбільший спротив у викладачів, є “ахілесовою п’ятою” більшості регіональних універститетів або ж ставлять під загрозу існування таких вищих навчальних закладів.

http://iro.org.ua/uploads/Vengerska_High_education_Reform1.doc


Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість та взаємодія

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/sistema_upravlinnya_zagalnoyu_serednoyu_osvitoyu_v_ukraini_na_rivni_rayonu_ta_oblasti_yakist_prozorist_vzaemodiya/


Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/modernizatsiya_sistemi_upravlinnya_osvitoyu_v_ukraini_dorozhnya_karta_reform/


Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/upravlinnya_osvitoyu_ta_shkilna/


Правова допомога вчителям:Комплексне дослідження системи дошкільної освіти в Україні

Комплексне дослідження системи дошкільної освіти в Україні, здійснене Громадською соціальною радою за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження» у 2013 р.

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/kompleksne_doslidzhennya_stanu_sistemi_doshkilnoi_osviti_ukraini/


Право на освіту та права освітян: теорія і практика в Україні

Право на освіту та права освітян: теорія і практика в Україні. Дослідження підготоване Європейською дослідницькою асоціацією у 2013 р. за підтримки Освітньої програми Мижнародного фонду «Відродження»

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/pravo_na_osvitu_ta_prava/


Досвід ініціатив на користь збереження шкіл

Успішні історії збереження громадою шкіл у сільській місцевості

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/dosvid_initsiativ_na_korist_zberezhennya_shkil/


Як зберегти школу у власній громаді: керівництво до дії

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/yak_zberegti_shkolu_u_vlasniy/


Діагностика сектору дошкільної освіти в Україні: Звіт за результатами комплексного дослідження

Дослідження стану системи дошкільної освіти в Україні проведене Європейською дослідницькою Асоціацією у 2013 р. за підтримки МФ «Відродження»

Діагностика-сектору-дошкільної-освіти_аналітичний-звіт_лютий-2013.pdf